TeneliusHolm växer ännu mer

 

Ny juniorkonsult på TeneliusHolm är Wilma Eriksson Kocsis, som kommer att varva tjänsten hos oss med juriststudierna vid Uppsala universitet. Förutom de växande kunskaperna i juridik har Wilma med sig viktig politisk erfarenhet, både från kommunala förtroendeuppdrag och engagemang i Moderata Ungdomsförbundet. Wilma Eriksson Kocsis har varit ersättare i Solnas Tekniska nämnd och ledamot av kommunens internationella kommitté. Hon var biträdande internationell sekreterare för MUF Sverige fram till i år, och hon har på uppdrag av MUF utrett försvarspolitiska frågor med fokus på cybersäkerhet.

– Vi är verkligen glada att få välkomna Wilma i vårt arbetslag. Hon tillför viktig kompetens, men kommer också att hjälpa oss andra att se verkligheten från den yngre generationens perspektiv. Det blir värdefullt för både oss och våra kunder, säger TeneliusHolms VD Stefan Holm.

TeneliusHolm startade 2018 av Håkan Tenelius och Stefan Holm. Företagets affärsidé är att hjälpa andra företag till offentliga affärer. TeneliusHolms konsulter har erfarenhet av och kunskaper inom offentlig upphandling, näringspolitik och påverkansarbete.