Värdegrund

TeneliusHolm AB vill bidra till samhällets utveckling. Det gör vi genom att åta oss uppdrag där syftet är bättre beslut, effektivare konkurrens eller innovation och nytänkande. Underlag, analyser och rekommendationer som vi lämnar ifrån oss är tydliga och grundade på fakta och evidens.

Vi arbetar långsiktigt och hållbart, och i en positiv anda. Våra medarbetare ska ha det roligt och må bra på jobbet – något som vi gör synligt för våra kunder.

Följ oss på LinkedInBildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm