Våra tjänster

Vi är experter på offentlig upphandling. I varje uppdrag är vårt fokus att åstadkomma största möjliga nytta för kunden. Vi kan hjälpa företag att delta i upphandlingar som de upplever som krångliga eller riskabla. Vi kan också stödja upphandlande myndigheter eller enheter som vill få in fler anbud för att på så sätt stärka kvaliteten och effektiviteten i den offentliga verksamheten.

Tidigare och nuvarande uppdrag?

Våra kontaktuppgifter?

Vi kan erbjuda företag

 • Omvärldsbevakning på upphandlingsområdet
 • Bedömning av förutsättningar att konkurrera framgångsrikt i upphandlingar eller i valfrihetssystem
 • Stöd i dialogen med tjänstemän och politiska beslutsfattare
 • Bistånd i påverkansarbetet om villkor, regler eller lagar behöver ändras
 • Hantering av avvikelser eller kriser

Vi kan stödja myndigheter och enheter att

 • Få in fler anbud i upphandlingar, alltså intressera företag att delta
 • Nå ut internationellt för att få in intressanta anbud
 • Etablera en god dialog mellan inköpsorganisationen och potentiella leverantörer
 • Introducera och utveckla optimala valfrihetssystem (alltså inom LOV)
 • Reglera valfrihetssystem så att oseriösa aktörer utestängs
 • Utveckla uppföljning av kvaliteten i tjänster som levereras

Mer nyfiken på TeneliusHolm?

Mer nyfiken på TeneliusHolm?

Vi kan moderera

Vi modererar gärna samtal, diskussioner och debatter. Vi kan upphandling, politik och samhällsliv. Vi förstår hur politiska beslut blir till och kan därmed på ett initierat sätt leda samtal som flyttar fram positioner och ger resultat.

Följ oss på LinkedIn Bildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm