Uppdrag

Som experter på offentlig upphandling åtar vi oss stora och små uppdrag från olika typer av kunder. Kunderna kan vara enskilda företag, eller grupper av företag, som behöver understöd i samband med upphandlingar. Uppdragen kan också komma från organisationer som företräder företagen. Vi åtar oss också uppdrag från upphandlande myndigheter, som till exempel inför en upphandling vill ha en analys av marknaden eller en dialog med tänkbara leverantörer.

TeneliusHolm är ett litet företag. Men i vårt nätverk har vi kompetenser som gör att vi också kan leverera lösningar som kräver mer bredd och större resurser.

Har du frågor eller funderingar om offentlig upphandling eller om relationer mellan politik och näringsliv? Tveka inte att höra av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Våra uppdragsgivare

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Trä- och Möbelföretag. Uppdraget: att få cirkulära flöden att beaktas i offentlig upphandling och motverka långtgående sekretess i upphandlingen.

Rookie Startups jobbar med att få unga att prova på att starta eget företag under sommarmånaderna. Vi fick i uppdrag att granska anbuden innan de slutligt lämnades in och vi gav råd i hur de skulle kommunicera med upphandlarna.

Socfinder levererar enkel och tillgänglig information om sociala boenden inom kommunerna. Företaget är stort inom sitt område i Finland. Vårt uppdrag: att se hur förutsättningarna ser ut för att etablera verksamheten i Sverige.

Curoflow har skapat en digital plattform för vården som är enkel och laglig hantering av personuppgifter och persondata. Vår uppgift har varit att visa upp plattformen för den offentliga marknaden. 

Almega är en organisation för tjänsteföretag. Vårt uppdrag: att bidra till Almegas arbete mot osund offentlig konkurrens.

Esatto är en växande digital byrå som vill bli bättre på den offentliga marknaden. Vårt uppdrag: att utbilda, coacha och delta i processen så att företaget ska bli tilldelas offentliga kontrakt.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. De jobbar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Vårt uppdrag: Undersöka förutsättningarna för nya LOV-system i olika kommuner, främst i Västmanland.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. Vårt uppdrag: Rådgivning och mediebearbetning i kampanjen ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”.

People Productions utvecklas smarta lösningar som gör det snabbare, tryggare och roligare för den om söker jobb att möta den som söker talang. Både för blixtsnabba behov idag, och på sikt. Vårt uppdrag: rådgivning i upphandlingsfrågor, bistå i kontakter med politik och förvaltning.

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vi har: tagit fram underlag för att uppmärksamma att Lag om Valfrihetssystem (LOV) nu har funnits i tio år och på så sätt medverka till fortsatt utveckling. Vårt uppdrag: Analys av utbyggnaden av privata äldreboenden.

Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Vårt uppdrag för Företagarna var att ta fram ett remissvar på en statlig utredning om offentlig upphandling.

Privattandläkarna är en medlemsägd branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Uppdraget: I dialog med medlemmar ta fram ett förslag till LOV i barn- och ungdomstandvården i en region

Almega Serviceföretagen organiserar företag inom städning, Facility Management, sanering och hemservice. Vårt uppdrag: Att ordna lösningsorienterade samtal mellan företag, politiker och myndigheter.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vårt uppdrag: Att genomföra en förstudie om svenska företags medverkan i andra EU-länders offentliga upphandlingar.

TeneliusHolm är ett litet företag. Men i vårt nätverk har vi kompetenser som gör att vi också kan leverera lösningar som kräver mer bredd och större resurser.

Har du frågor eller funderingar om offentlig upphandling eller om relationer mellan politik och näringsliv? Tveka inte att höra av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm