TeneliusHolm i Rapport

Under förra veckan (49) diskuterades reformeringen av Arbetsförmedlingen flitigt. Till viss del handlade diskussionen om vad LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär i praktiken. Många politiska företrädare inklusive Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) diskuterade om LOV är den bästa formen för upphandling av arbetsförmedling.

För att reda ut vad LOV är och hur det fungerar kommenterade TeneliusHolm saken i rapport den 6:e december 2019. Nedan följer hela inslaget samt en förkortad version. Har du fler funderingar hittar du kontaktuppgifter till TeneliusHolm här.

Följ oss på LinkedIn Bildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm