Nytt upphandlingsindex från SKR: Kommunerna har ett jobb att göra

 

Offentliga upphandlingar står för hisnande 782 miljarder kronor per år. Det innebär att väl utförda upphandlingar inte endast är avgörande för hur väl skattemedel hanteras. Upphandlingarna spelar också en avgörande roll för näringslivet. Idag presenterar därför Sveriges kommuner och regioner, SKR, för första gången ett index över hur nöjda företagarna är med ”sina” kommuners upphandlingar.

Sedan ett antal år tillbaka gör SKR likande undersökningar för bl a företagarnas syn på utskänkningstillstånd, miljö-och hälsoskydd och bygglov, men nu är det alltså dags också för en analys av hur företagarna ser på kommunernas kompetens när det gäller upphandling. Det är på tiden!

Tyvärr är det endast 35 kommuner som deltagit i undersökningen. SKR lovar dock att fler kommer att delta nästa år. Några, försiktiga, slutsatser kan dock redan dras. För det första så tycks de svarande företagarna vara mer missnöjda med området upphandling än övrig myndighetsutövning. Kommunerna behöver verkligen analysera varför det är på det sättet. För det andra så verkar företagen anse att bristande kompetens är det största problemet. Detta har också bland annat Svenskt Näringsliv tidigare pekat på. För det tredje måste Sveriges kommuner uppgradera arbetet med upphandling. Inköpschefer och upphandlare i Sverige gör ett oerhört viktigt arbete för att se till skattemedel används rätt, att invånarna får bästa möjliga service och att näringslivet ges bästa möjliga förutsättningar. Men de behöver mer stöd från kommunernas ledning, inte minst den politiska.

Det är naturligtvis tråkigt att endast 35 kommuner deltar i undersökningen. Vi på TeneliusHolm, med lång erfarenhet av upphandling, kan dock understryka hur viktiga denna typ av undersökningar är för att förbättra  kommunernas upphandlingsarbete. Och samtidigt ge en eloge till de 35 pionjärkommunerna som deltar i undersökningen. Ni medverkar till ett förbättringsarbete i samtliga kommuner!

Här är hela undersökningen från SKR.