Om oss

Stefan är seniorkonsult och partner på TeneliusHolm. Han har varit verksam inom offentlig upphandling och offentlig marknad de senaste 15 åren. Han har lång erfarenhet av politisk påverkan och stöd till företag genom sitt arbete inom olika bransch- och arbetsgivarorganisationer. Han har aktivt bidragit till de lagar som styr den offentliga marknaden, både vid tillkomsten, som till exempel Lag om Valfrihet (LOV), och i utformningen, som till exempel arbetsrättsliga villkor i LOU. Han är välkänd bland inköpare över hela landet och syns ofta i debatten. 2009 mottog han pris som årets opinionsbildare inom offentlig upphandling. Förutom hustru och två barn är glädjeämnena simning och löpning. Kombinationen blir Swimrun.

Håkan är seniorkonsult och partner på TeneliusHolm. Han har mångårig erfarenhet av påverkansarbete med koppling till offentliga affärer. Åren 2011-2018 var han näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, bransch- och arbetsgivarorganisation för privat driven vård och omsorg. Han ledde under dessa år Vårdföretagarnas lobbyarbete och opinionsbildning för att hindra vinsttak och andra begränsningar som hotade de privata alternativen inom vård och omsorg. Arbetet har han beskrivit i boken ”Välfärdslobbyisten” (Ekerlids) tillsammans med forskaren Niels Selling. Håkan Tenelius var den allra första mottagaren av PR-branschens utmärkelse Spinn, kategorin ”Årets kund” 2016. På den fritid som inte ägnas åt familjen brygger han öl i stilen American Pale Ale.

Lotta är seniorkonsult på TeneliusHolm. Hon var fram till våren 2020 skolborgarråd i Stockholms stad, där hon också var gruppledare för Liberalerna. Hon har varit ordförande i partiets ungdomsförbund, suttit i riksdagen och varit ledamot av partistyrelsen där hon också ingått i partiledningen. Lotta var som borgarråd en av landets ledande skolpolitiker och såg bland annat till att stockholmsgymnasisternas möjlighet att välja skola inte stoppar vid kommungränsen. På fritiden ägnar hon sig åt sommarstället och dess odlingar med enligt egen utsago varierande framgång.

Viktor är juniorkonsult på TeneliusHolm och läser sista terminen på juristprogrammet vid Uppsala Universitet. Viktor har erfarenhet av politiskt arbete genom sin praktik som analytiker för liberalernas riskdagskansli. Viktor har även erfarenhet av företagsanalys och har suttit i juryn för Business Modell Awards. Parallellt med arbetet på TeneliusHolm tjänstgör Viktor även som reservofficer i Försvarsmakten. Fritiden ägnas helst åt motorcykelåkning, träning eller avnjutandes en kall öl i vänners lag.

Hugo är assistent hos Tenelius Holm och mastersstudent i statsvetenskap på Stockholms Universitet. Sedan 2011 har han erfarenhet av politiskt engagemang i Moderaterna från olika platser och på olika nivåer i Sverige. Erfarenheterna från arbets- och näringslivet kommer bland annat från Nordea. Fritiden ägnas åt musik, till exempel en och annan trudelutt på saxofonen.

Värdegrund

TeneliusHolm AB vill bidra till samhällets utveckling. Det gör vi genom att åta oss uppdrag där syftet är bättre beslut, effektivare konkurrens eller innovation och nytänkande. Underlag, analyser och rekommendationer som vi lämnar ifrån oss är tydliga och grundade på fakta och evidens.

Vi arbetar långsiktigt och hållbart, och i en positiv anda. Våra medarbetare ska ha det roligt och må bra på jobbet – något som vi gör synligt för våra kunder.

Följ oss på LinkedIn Bildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm