Kommunernas upphandlingsplaner 2021

Ett sätt att i god tid uppmärksamma näringslivet på de kommande upphandlingarna är att myndigheten (som till exempel kommunen) regelbundet publicerar sina upphandlingsplaner som sträcker sig längre än de nu pågående upphandlingarna. På så sätt ges företagen längre tid på sig att planera, men också att komma med eventuella synpunkter på hur upphandlingen skulle kunna läggas upp.

Vi har undersökt i vilken utsträckning kommuner och regioner publicerar sina upphandlingsplaner. Motsvarande undersökning gjordes också 2020.

Rapport upphandlingsplaner 2021