Hugo Laigar publicerad hos Entreprenörskapsforum

Hugo Laigar hos TeneliusHolm publicerad hos Entreprenörskapsforum med en text om offentlig upphandling.

Entreprenörskapsforum efterfrågade ideer som kunde hjälpa den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. På TeneliusHolm är vi övertygade om att offenltig upphandling är en viktig nyckel om potentialen som finns utnyttjas på rätt vis.

I texten presenterar Hugo fyra förslag som fokuserar på att främja innovationen inom offentlig sektor samt hjälpa små och medelstora företag in på den offentliga marknaden. De fyra förslagen är;

  1. Gör det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att redovisa en väl synlig upphandlingsplan
  2.  Tidigarelägg kommande upphandlingar
  3.  Använd möjligheten till dialog med marknaden
  4. Slopa kravet på enbart offentliga referenser

Texten uppmärksammades också av nyhetstjänsten fPlus som intervjuade Hugo om texten i slutet av juli. Artikeln kan läsas här. Hela Hugos text i “Utlysning: Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin” kan läsas här.

Följ oss på LinkedIn Bildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm