TeneliusHolm kommenterar Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat 2019

Topp tre består 2019 av den ohotade ettan Solna, Höganäs som klättrar en placering och Staffanstorp som klättrar fyra placeringar. Solnas framgångsrecept består bland annat av låg kommunalskatt, hög andel entreprenader, många företagare och att flertalet av kommunens invånare förvärvsarbetar menar Svenskt Näringsliv, som ligger bakom rankingen av Sveriges 290 kommuner.

Rankingen har kritiserats, bland annat för att de parametrar som den grundas på inte är heltäckande. Samtidigt går det inte att blunda för att rankingen i huvudsak bygger på företagens egna uppfattningar om den kommun de är verksamma i. Om företagen upplever problem är det inget som kan nonchaleras som nonsens det är verkligheten som knackar på.

Den rakning som presenteras idag ger en positiv bild av företagandet i Sverige. Totalt är det 153 kommuner som höjer sitt sammanfattade resultat samtidigt som 137 kommuner sänker sina omdömen. En kommun bortom toppen och botten som på senare år gjort en fantastisk utveckling är Orsa. Sedan 2015 har Orsa gått från plats 269 till 80. Orsa har i sitt systematiska arbete tagit hjälp av Inger Aspåker, konsult på Konkret Utveckling som TeneliusHolm samverkar med när vi erbjuder kommuner stöd i utvecklingen av företagsklimatet.

Ett exempel på Orsas framgång är indikatorn ”servicen till företagen” där kommunen stigit 113 placeringar jämfört med förra året. Orsas framgång belyser att arbetet med företagsklimatet inte är en enskild insats utan ett långsiktigt arbete för att få till en attitydförändring. Vill du som representerar en kommun i Sverige få hjälp med att göra samma resa som Orsa är TeneliusHolm och Konkret tillsammans redo för att ta sig an din lokala utmaning.

Företagsklimatet har historiskt varit som bäst i kranskommuner till storstäder. Stockholmsregionen har tidigare varit ett tydligt exempel på detta. Förra året var det fyra kommuner i Stockholmsregionen på topp tio varav Solna, Sollentuna och Nacka var topp tre. I årets ranking finns bara Solna kvar i topp tio. I stället utmärker sig kommuner i sydvästra och mellersta Sverige som duktiga företagarkommuner. Ett trendbrott om något. En av de nya i toppen är Höganäs, som stadigt klättrat sedan 2012 från plats 18 till årets plats två.

Nytt för årets ranking är att kommuner kan delas in baserad på en modell från SKL. Indelningen underlättar för kommuner att jämföra sig med liknande kommuner i hela landet En kategori är ”A1, Storstäder” en annan är ”C9, Landsbygdskommun med besöksnäring”. Ser vi på kategori A1 har Stockholm och Göteborg börjat vända en negativ trend samtidigt som Malmö fortsätter att dala. För kommunerna i kategori C9 där Orsa bland annat ingår är det åtta av 15 kommuner som klättrar i rankingen.

Vill du ha hjälp att skapa ett bättre lokalt företagsklimat finns vi här för dig. Vi kan hjälpa kommuner med positiva trender att förbättra sitt lokala företagsklimat ännu mer, och givetvis också kommuner som bestämt sig för att vända en negativ trend.

 

Hugo Laigar & Håkan Tenelius
2019-09-24

Följ oss på LinkedIn Bildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm