2021-12-16

Index för hemtjänsten skapas med hjälp av TeneliusHolm

Det saknas idag en samlad uppföljning av kvaliteten i den svenska hemtjänsten. Nu tar SPF Seniorerna initiativ till ett Hemtjänstindex som gör jämförelser möjliga och kommer att stimulera utvecklingen. TeneliusHolm är samverkande part i projektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

– Detta är ett viktigt projekt som kan bli banbrytande för hela välfärden. Vi är alldeles för dåliga i Sverige på att följa upp välfärdstjänsterna, för att se att den kvalitet vi vill ha verkligen levereras. Ett index ger möjlighet till både benchmarking och att lyfta fram goda exempel att ta efter, säger Stefan Holm, VD vid TeneliusHolm.

Peter Söderman, med bred erfarenhet av kvalitetsarbete i äldreomsorgen, kommer att arbeta tillsammans med TeneliusHolm i projektet.

– Våra konsulter har i olika sammanhang arbetat med kvaliteten i välfärdstjänsterna, och vi är stolta över att ställa deras kompetens till förfogande i detta projekt, säger Stefan Holm.

Arbetet med hemtjänstindexet inleds i januari, och det första indexet lanseras andra halvåret 2022. Vetenskaplig ledare för projektet är geriatikprofessor Gösta Bucht.