Oktober 2021

När man som vi på TeneliusHolm jobbar i gränssnittet mellan politik, samhälle, näringsliv och offentlig sektor får man ibland span på saker och ting. Med jämna mellanrum försöker vi därför teckna ned lite reflektioner som vi tror att också andra kan vara intresserade och möjligen roade av.

”Vi vill ha sex – vi vill ha sex – vi vill ha sex timmars arbetsdag!”
I spåren av pandemin frågar sig nog många hur mycket man egentligen ska behöva jobba. För visst har hemarbetet inneburit att man blivit mer effektiv, i akt och mening att knappa in lite på arbetstiden så att man hinner med en löprunda (i bästa fall) eller en shoppingtur på nätet (i sämsta fall)? Om man jobbar mer effektivt så kanske man kan jobba lite färre timmar?

Den här lite hemmasnickrade varianten av att försöka skapa 6-timmars arbetsdag á la det glada 70-talet får emellertid konkurrens av de politiska partiernas strävan att få duktiga svenskar att jobba mindre. Nu senast är det familjeveckan som debatteras vilt (med erfarenhet av sammanlagt sex tonåringar undrar vi i tornet f ö om tonåringarna själva verkligen krävt att få tillbringa mer tid med sina föräldrar?) men andra partier vill inte vara sämre och kräver såväl höjda pensioner, lägre pensionsålder samt mer bidrag till alla så att det lönar sig sämre att jobba. Kanske nästa steg blir att damma av just kravet på 6-timmars arbetsdag? Snart är det val, så vem vet?

Nya upphandlingsregler – risk för korruption?

Om regeringen får som den vill kommer upphandlingsreglerna att förändras den 1 februari. Den stora ändringen gäller upphandling av sociala tjänster där gränsen för direktupphandlingar sätts till 7,7 miljoner kronor. Övriga gränser för direktupphandling höjs till 700.000 kronor (LOU) och 1.200.000 kronor (LUF och LUFS).

En annan förändring är att det ska vara möjligt med direktupphandling om den annonserade upphandlingen överprövas i domstol.

Reserverad upphandling för sociala tjänster och andra särskilda tjänster är en annan möjlighet från EUs upphandlingsdirektiv som  införs i svensk lag.

Det återstår att se hur mycket förändringarna påverkar marknaden. Kontrakt i välfärden är oftast värda betydligt mer än 7,7 miljoner, och få leverantörer är anpassade för de speciella villkoren i reserverade upphandlingar. Samtidigt måste myndigheterna inse att den höjda gränsen måste kombineras med transparens och konkurrens. Risken är annars sämre kvalitet och dyrare tjänster än nödvändigt. Och i värsta fall korruption.

En intressant regel om dialog införs. Att prata med varandra under upphandlingen har inte varit otillåtet tidigare, men det säger kanske något om offentlig upphandling att det behövs förtydligas att samtal är lagligt.

Död överenskommelse ovanligt levande
Förändringen av LAS och Arbetsförmedlingen har varit en av flera stora uppgifter för politiken under mandatperioden. Nu kommer förslagen. Förutom redan kända ändringar i LAS tillkommer ett helt nytt statligt omställningsstöd för anställda som inte har en omställningsförsäkring. Omställningsstödet ska administreras av Kammarkollegiet och privata matchningsföretag kommer att upphandlas. Frågan är dock hur individerna ska hitta till tjänsterna – kommer de ens känna till att de har möjligheten? Här behövs en informationsinsats.

Trots att den ständigt dödförklaras ligger Januariöverenskommelsens förändring av Arbetsförmedlingen fast. AF förblir ansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken. Men matchningstjänsterna ska upphandlas. Dessutom tillkommer andra uppgifter som att upphandla, kontrollera och följa upp leverantörer. Lika viktigt blir att utveckla den digital infrastrukturen. Myndighetens roll som stor inköpsorganisation förstärks kraftigt – en omställning som är betydligt större än vad många tycks inse.

Sett i spåkulan – det händer i framtiden
Det är inte lätt att spå om framtiden. Men vi gör som vanligt ett försök:

  • Det blir ingen riktig Nobelfest i år heller. Frustrationen över detta växer, både hos årets och fjolårets pristagare. När trycket blir tillräckligt stort föreslår Nobelkommittén att det i Nobelveckan 2022 ska hållas tre banketter på raken så att alla får plats. Men nu protesterar hovet. Kungligheterna orkar inte med så mycket fest på kort tid. ”Man är ju inte 70 längre” kommenterar kungen. Nobelkommittén surnar till, och bjuder som vanligt in till en enda bankett – fast i Friends Arena.
  • Systembolagets försök med självscanning i butikerna följs på sina håll med stor oro. Kunderna befaras förse sig med ännu fler varor ur sortimentet, när mindre tid i kassaköer innebär mer tid över för botanisering bland de dignande butikshyllorna. Men vid en utvärdering i januari framkommer att försäljningen i själva verket minskat under försöket. Via ett 20-tal fokusgrupper kommer förklaringen: Nära en tredjedel av kunderna har missförstått det hela och trott att Systembolaget istället för självscanning påbjudit ”själv-skamning”, alltså att Systembolagets viktiga informationsuppdrag ska övertas av kundens eget överjag.

Tankar från Tornet är ett nyhetsbrev från TeneliusHolm. Vårt kontor är inrymt högst upp i Fridhemskyrkans torn på Kungsholmen i Stockholm. Det är där vi tänker. Ansvarig för att vi tänker både fritt och rätt är Lotta Edholm.