September 2021

När man som vi på TeneliusHolm jobbar i gränssnittet mellan politik, samhälle, näringsliv och offentlig sektor får man ibland span på saker och ting. Med jämna mellanrum försöker vi därför teckna ned lite reflektioner som vi tror att också andra kan vara intresserade och möjligen roade av.

Nu är det ett år kvar till valet. Framför oss ligger en intensiv politisk debatt. Med risk för att låta defaitistisk så kommer den sannolikt att domineras av sällskapsleken ”vem-tar-vem”. Med Sverigedemokraternas intåg i svensk politik har blockpolitiken sedan länge fallit, men likväl finns den kvar både i journalistiken och i medborgarnas medvetande. Det är av många skäl synd. Inte minst riskerar många viktiga frågor att hamna under radarn i den politiska debatten.

Vi ska alla dö, men först ska vi (förhoppningsvis) vårdas
En sådan fråga är äldreomsorgen, dess finansiering och organisation. När pandemin slog till i Sverige uppdagades många brister, även om de höga dödstalen knappast berodde på vanvård utan snarare på den stora samhällsspridningen av viruset. Likväl fick många människor upp ögonen för en äldrevård som hamnat i skymundan i vårt välfärdssamhälle. Förhållandena inom äldreomsorgen ledde till en het politisk debatt.

Igår kom så regeringens lösning på problemen. I den kommande budgeten satsas ytterligare miljarder på äldreomsorgen. Och det är väl ett bevis på att äldreomsorgen står högt på den politiska dagordningen? Nej, knappast. Snarare är det nog ett sätt att få bort den därifrån. Genom att ge en fet check till kommunerna kan man säga att problemet är löst och inte behöver debatteras mer.

Risken är stor för att äldrefrågorna förblir svala in i valrörelsen. Att diskutera sin eget förestående åldrande vill nog många skjuta upp så långt det är möjligt. Kanske också politikerna.

Men då är det kanske för sent. Planeringen för en utbyggd äldreomsorg måste komma i gång nu. Och framförallt måste vi våga prata om var gränsdragningen mellan det offentliga och det privata går. Vilken nota ska skattebetalarna stå för och vilken måste du själv stå för? Fortfarande lever alltför många i tron att äldreomsorgen ska vara ”gratis”, oavsett vilken nivå den är på. Uppvaknandet riskerar att bli hårt när många av oss 60-talister inser att om vi vill ha en god omsorg när vi blir gamla så innebär det kanske inte så mycket arv över till barnen…

Att diskutera äldreomsorgsfrågorna är att diskutera sin egen framtid. Åtminstone för det flesta av oss (alternativet är i hög grad sämre). Därför vore det utmärkt om en del av pandemidebatten kring äldrefrågor kunde leva kvar in i valrörelsen. Tyvärr är det nog tveksamt om det blir så.

 

Magdalena Andersson ska lösa allt?
Men Välfärdskommissionen då? Är det nån som minns den? Den tillsattes med buller och bång strax före jul 2019 och skulle lösa snart sagt alla samhällsproblem. Till ordförande utsågs finansministern och blivande (?) statsministern Magdalena Andersson. Hittills är resultatet så magert att dess arbete knappt genererat en enda artikel i dagspress (enkel google-sökning). Och det kan man kanske förstå. Bland de hetaste förslagen återfinns ”Analys av konsekvenser vid samverkan”, ”En bredare rekryteringsbas till välfärden” och ”Försöksverksamhet i kommuner och regioner”.

De övriga 22 förslagen är ungefär lika diffusa (finansiering utöver offentliga medel nämns inte) och kommer sannolikt inte att väcka liv i partiernas valarbetare. Till det krävs någon som vågar sticka ut hakan och säga att en framtida god äldreomsorg kräver mer av privat finansiering. Och det är inte orimligt att tro att den hakan inte kommer att stickas ut. Då är det bättre att skicka in lite mer pengar i äldreomsorgen och hoppas att frågan därmed är död i valrörelsen.

Sett i spåkulan – det händer i höst
Det är inte lätt att spå om framtiden. Men vi gör ett försök:

Regeringen har i praktiken bara en minister med rejäla rötter i LO. Han heter Stefan Löfven. När han avgår förväntar sig LO att deras självklara representation löses på annat sätt. Här kommer Ibrahim Baylans avgång som en skänk från ovan, de ser det som självklart att den nya näringsministern ska komma ur LO-leden. Det blir lottdragning i LO-ledningen mellan förra ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och IF Metalls ordförande Marie Nilsson. Det slutar med att Socialdemokraterna får sin andra kvinnliga näringsminister genom tiderna (jo faktiskt – Mona Sahlin var också näringsminister. I en vecka, i oktober 2002.)

Socialdemokraternas kongress i november resulterar i 416 beslut, som fattas efter tuffa debatter mellan partiets vänster- och högerflyglar. Vid närmare granskning visar sig dock besluten i själva verket vara superlånga och till intet förpliktande uttalanden där precis alla – inklusive Daniel Suhonen – fått med sina favoritformuleringar.

Startupjätten och Skellefteåföretaget Northvolt ska tillsammans med Volvo Cars etablera ytterligare en batterifabrik i Sverige. Ett 40-tal kommuner som kan hosta upp tomter stora som 100 fotbollsplaner deltar i tävlingen. Lågoddsaren Norrköping tycker sig ligga bra till. Och visst – Northvolt inser att det är en bra idé att etablera sig söderut. Och väljer Timrå.

 

Tankar från Tornet är ett nyhetsbrev från TeneliusHolm.  Ansvarig för att vi tänker både fritt och rätt är Lotta Edholm.