TeneliusHolm vill göra alla till vinnare

Vi vinner alla på goda offentliga affärer. Men relationen mellan näringslivet och politiken är inte friktionsfri. Orsakerna är främst bristande förståelse för och otillräcklig kunskap om den andra partens förutsättningar, liksom dålig kommunikation dem emellan.
Vi hjälper både näringslivet och politiken till bättre kunskap och förståelse, och till en konstruktiv dialog. Om det är beslut som måste fattas, eller dåliga beslut som måste korrigeras är vi med under hela processen, ända fram tills att lagen är ändrad, affären är i hamn eller krisen är avvärjd.

TeneliusHolm startade i oktober 2018 av Stefan Holm och Håkan Tenelius, båda med mångårig erfarenhet av offentlig upphandling, näringspolitik och påverkansarbete.

A TeneliusHolm egy kis magyarországi cég, amely sok változatosságot és erőforrást igénylő megoldásokat kínál az online kaszinók játékosainak. Emellett a TeneliusHolm mindenkit szeretne nyerővé tenni, mert mindannyian profitálunk a jó kormányzati üzletből Magyarországon, amelyet a Legjobb Mobil Kaszinók játékosai vezetnek. Ha döntéseket kell hozni, vagy rossz döntéseket kell kijavítani, akkor segítünk az online kaszinó játékosainak, és részt veszünk a teljes folyamatban, egészen a törvénymódosításig, az üzlet lezárásáig vagy a válság megelőzéséig.

Nyheter

IMG_1532

TeneliusHolm växer ännu mer

2023-04-14

Ny juniorkonsult på TeneliusHolm är Wilma Eriksson Kocsis, som kommer att varva tjänsten hos oss med juriststudierna vid Uppsala universitet. Förutom de växande kunskaperna i juridik har Wilma med sig viktig politisk erfarenhet, både från kommunala förtroendeuppdrag och engagemang i Moderata Ungdomsförbundet.

Wilma Eriksson Kocsis har varit ersättare i Solnas Tekniska nämnd och ledamot av kommunens internationella kommitté. Hon var biträdande internationell sekreterare för MUF Sverige fram till i år, och hon har på uppdrag av MUF utrett försvarspolitiska frågor med fokus på cybersäkerhet.

TeneliusHolm växer

2023-03-23

Anne Buckard blir seniorkonsult på TeneliusHolm. Anne kommer närmast från en tjänst som verkställande direktör på Maximus Sweden AB, som är verksamt inom omställning. Anne har många års erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling, anbudsskrivning och förändringsarbete.

– Vi är verkligen glada att kunna välkomna Anne till TeneliusHolm. Hon har varit verksam i skärningspunkten mellan offentlig och privat marknad, främst inom arbetsmarknadsområdet. Det passar vårt företag och våra kunder väldigt bra säger Stefan Holm, VD på TeneliusHolm.

Anne B
Press_MOE_0530_Lotta_2500x2000_Foto Mats Edman[1]

Lotta Edholm ny skolminister

2022-10-18

Skolministern i Sveriges nya regering hämtas från TeneliusHolm. Lotta Edholm, seniorkonsult och partner i företaget, har idag utnämnts till statsråd i den av Ulf Kristersson ledda koalitionsregeringen.

– Vi är verkligen stolta över att vårt företag får leverera en så kompetent och erfaren kraft till ett av landet viktigaste uppdrag. Även om det förstås är tråkigt att vi blir av med en utmärkt kollega, uppskattad av både arbetskamrater och kunder, säger Stefan Holm, VD vid TeneliusHolm.

Håkan Tenelius i DN: Lobbyister kan bidra till bättre beslut

2022-08-15 I Sverige har lobbyism en dålig klang, men lobbyisterna kan bidra till att besluten blir bättre. Intressegrupper kan ha viktig fakta och upplysningar som politikern kan ha nytta av. Det säger Håkan Tenelius, seniorkonsult på TeneliusHolm, i en intervju i Dagens Nyheter. Håkan Tenelius menar att ett lobbyregister där möten mellan lobbyister och politiker redovisas, kan öka lobbyisternas trovärdighet.

Intervjun ingår i tidningens granskning av välfärdsföretag och deras ägare.

DN Tenelius
kids-gfad2d990a_1920

Lotta Edholm leder utbildningsnätverk

2022-02-15 I dagarna blev det klart att Lotta Edholm blir mötesledare i nätverket Samuelsen. Samuelsen är ett danskt företag som nu etablerar sig i Sverige. Tanken bakom de olika nätverken är att låta nätverksmedlemmarna möta experter och intressenter inom samhällsviktiga områden samt skapa kunskapsutbyte, professionellt relationsbyggande och inspiration.

Lotta kommer att leda ett utbildningspolitisk nätverk, medan Stefan Attefall kommer leda ett bygg- och bostadspolitiskt nätverk och Ulrica Schenström ett nätverk för politisk kommunikation.

De första nätverksträffarna planeras till hösten.

Missade du vår Julfilm?

Kategoristyrning är viktigt för lyckade upphandlingar. Men när TeneliusHolm höll intern workshop på temat tog det hela en ände med förskräckelse. Var det verkligen rätt tänkt att försöka kategoristyra julen?

Bild JulfilmNamnlöst
Hemtjänstindexbild

TeneliusHolm part i stort indexprojekt

Det saknas idag en samlad uppföljning av kvaliteten i den svenska hemtjänsten. Nu tar SPF Seniorerna initiativ till ett Hemtjänstindex som gör jämförelser möjliga och kommer att stimulera utvecklingen. TeneliusHolm är samverkande part i projektet, som finansieras av Arvsfonden.

Tankar från Tornet

Nyhetsbrev november 2021

 

Vi tänker kring det glömda regeringsalternativet, hur man hanterar de nya upphandlingskraven – och hur det koldioxidfria stålprojektet Hybrit sätter en oväntad prägel på framtidens namngivning.

image
MOE_0530_Lotta_3000x2500_Foto Mats Edman_WEBBFORMAT LOWRES

Publicera era upphandlingsplaner!

2021-10-13 Många kommuner saknar upphandlingsplaner. Det beror bland annat på politikerna. “När politiker inte ställer krav så händer inte mycket” säger vår konsult Lotta Edholm i en intervju i OFFENTLIGA AFFÄRER.

Tankar från Tornet

nyhetsbrev oktober 2021

 

Vi tänker på vad som hänt med arbetstiden post pandemin. Och på upphandling förstås. I spåkulan upptäcker vi en oväntad utveckling av Nobelfesten, och märkliga beteenden bland Systembolagets kunder.

Tankar från Tornet logga
Dagens Samhälle logga

“Två av tre kommuner missar viktigt upphandlingsverktyg”

5 oktober 2021

TeneliusHolm presenterar på Dagens Samhälles debattsida nedslående resultat vad gäller kommuners och regioners publicering av upphandlingsplaner .

Rapport: Kommunernas upphandlingsplaner 2021

5 oktober 2021

För andra året har TeneliusHolm undersökt om kommuner och regioner publicerar planerade upphandlingar, något som underlättar för företag som vill lägga anbud. Bara en tredjedel använder sig av detta viktiga verktyg.

Bräcke upphandlingsplan
Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

MOE_0530_Lotta_3000x2500_Foto Mats Edman_WEBBFORMAT LOWRES

Publicera era upphandlingsplaner!

13 oktober 2021

 

Många kommuner saknar upphandlingsplaner. Det beror bland annat på politikerna. “När politiker inte ställer krav så händer inte mycket” säger vår konsult Lotta Edholm i en intervju i OFFENTLIGA AFFÄRER.

Tankar från Tornet

nyhetsbrev oktober 2021

 

Vi tänker på vad som hänt med arbetstiden post pandemin. Och på upphandling förstås. I spåkulan upptäcker vi en oväntad utveckling av Nobelfesten, och märkliga beteenden bland Systembolagets kunder.

Tankar från Tornet logga
Dagens Samhälle logga

“Två av tre kommuner missar viktigt upphandlingsverktyg”

5 oktober 2021

TeneliusHolm presenterar på Dagens Samhälles debattsida nedslående resultat vad gäller kommuners och regioners publicering av upphandlingsplaner .

Rapport: Kommunernas upphandlingsplaner 2021

5 oktober 2021

För andra året har TeneliusHolm undersökt om kommuner och regioner publicerar planerade upphandlingar, något som underlättar för företag som vill lägga anbud. Bara en tredjedel använder sig av detta viktiga verktyg.

Bräcke upphandlingsplan
Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Tankar från Tornet logga

Tankar från Tornet

nyhetsbrev september 2021

 

Vi tänker på äldreomsorgen och valrörelsen. Dessutom spår vi om S-kongressen och Northvolts nya fabrik.

Blandat resultat i upphandlingsindex

29 mars 2021

Betygen skiftar när leverantörerna bedömer kommunernas upphandling. SKR presenterar för första gången ett “Nöjd upphandlings-index”, och TeneliusHolm kommenterar.

“Lobbyarbete måste vara transparent”

29 mars 2021

Demokratin behöver lobbyism. Det är jätteviktigt att intresseorganisationerna pratar med politikerna, men det måste ske transparent, säger Håkan Tenelius i en intervju i tidningen Syre.

Bästa råden till upphandlande kommuner

10 mars 2021

Upphandlingskonsulterna på TeneliusHolm ger i ett debattinlägg på Upphandling 24 några enkla råd till kommuner som vill underlätta för företag att lägga anbud i deras kommuner

Hur gynnas idéburen välfärd?

22 februari 2021

Att verksamheter drivs utan vinstintresse är i sig ingen garant för att de håller hög kvalitet. Våra konsulter skriver i Dagens Samhälle om hur den idéburna sektorn kan stärkas.

TeneliusHolm rekryterar tidigare borgarrådet Lotta Edholm

10 september 2020

TeneliusHolm rekryterar en av Stockholms mest kända politiker. Lotta Edholm (L), statlig utredare och nyligen avgånget skolborgarråd i huvudstaden, går in som ny medarbetare.

Fler nyheter hittar du här i vårt Nyhetsarkiv

Följ oss på LinkedIn Bildresultat för linkedin social icon

TeneliusHolm AB

Bergsgatan 59
112 31
Stockholm